drop

美股繼續跌 – 2022年1月21日

美股繼續跌,上年賺既已經打回原形。盡量唔做槓桿,唔short put options。優質股繼續大跌後慢慢增持。星期六開始會放假去亞爾卑斯山滑雪,農曆年後先會再有新文章更新。

今年投資市場會係極之難玩既一年,股票好大部份已經太貴,平既股票係大跌市下都係跌。通脹再加息,傳統銀行股同REITs可能係略為安全既選擇。冇盈利既股票會全炒。加息下債券都冇運行。樓市英國暫時都仲ok。但日本地產明顯睇到好大問題,經紀差唔多全部唔開工。香港更加唔知幾時先唔使再差落去。

至於加密貨幣,監管會越嚟越多。風險唔細。

揸現金高通脹下一樣蝕。

不過最後輸少當贏,唔使自亂陣腳,好股要有坐既能力。唔好咁搏。留多啲現金。大跌後再去執屍。投資都係要睇長線。


已發佈

分類:

作者:

標籤:

留言

發佈留言