AAL,BAC新增策略 – 2023年3月7日

上次買AAL同BAC call options。BAC賺左一賠,不過AAL蝕返,最後打和。

兩隻股票升左一輪,最近又跌返。可以繼續買call options 或玩之前既搖搖板。同時間short call同short put options。

順利一個星期都賺到3-5%。如果再跌,低價買貨風險唔大。當然我自己睇好,所以short 到價call同時可以買價外call。大升都仲有賺。


已發佈

分類:

作者:

標籤:

留言

發佈留言