planning

IB收入報稅 – 2021年12月2日

接住昨天既題目,今日講下點響IB計稅。

1.首先登入IB網頁版

2.按報告再報表

3.按已實現總結右邊的藍色箭嘴

4.日期選報稅年度,選自定義日期範圍,例如英國係2020年4月6號到2021年4月5號,再按運行

5.係畫面右邊會見到批量報表,等一陣,報表完成後按批量報表的藍色箭嘴

報稅部份可打開已實現和未實現的表現總結,將已實現的利潤總結再加股息再減利息。咁就會計到稅務年度既利潤。預扣稅被美國政府收左30%,理論上可以向英國政府提出減免。另外,如果你已經轉左做英國戶口,預扣稅會變做15%。不過將香港IB轉英國IB應該係資產轉移,做任何動作前請參考以上文章及同你既稅務顧問傾左先,亂做後果可以好嚴重。

當然以上只係最簡單既報稅,實際上係可以做稅務優化,遲啲再講。


已發佈

分類:

,

作者:

標籤:

留言

發佈留言