jet

LMT穩陣平價之選 – 2023年8月31日

股票主要都係睇風險同回報,暫時市況唔係好多風險同回報合理既選擇。

LMT係其中一隻好穩陣,股價平,同時有天時地利配合既股票。

俄烏戰爭打左年幾,歐洲美國都一路捐錢捐武器。捐完之後,自然要補充返自己國家既武器。同時,2戰後和平左80年,各國軍事投資慢慢減到極低水平。全世界咁多年得幾個獨裁國家年年加軍費。

但當俄羅斯入侵烏克蘭後,各國除左捐武器比烏克蘭,自己國家本身亦要唔多唔少追返以前對於國防既投資落後。

再加上亞洲軍事衝突升級,所以最後係美國,歐洲,亞洲再加獨裁國家全部都要加軍費,升級武器。個大趨勢好難一時三刻會完。起碼黎緊3-5年都會一樣。

再睇LMT,不停有news一路收大批訂單。盈利都升。多單排到做都做唔切。現價450左右,大約15倍PE算係好平。早兩日跌到444即刻short put,可惜short唔到。另外正股會長揸一段時間,等盈利帶動股價再上。仲有好消息係每年9月都有習慣加派息,問題係加多定加少。450樓下買,風險有限。


已發佈

分類:

作者:

標籤:

留言

發佈留言