explode

病毒又變種 – 2021年11月27日

病毒又有新變種,震散全球股市。假期前後,成交淡淨,要將股市做勢比較容易。

新變種病毒話連疫苗都冇效。如果萬一疫苗真係冇用,最壞情況係再封城。

如果用變種病毒做跌市原因就唔合理。依家最適合既策略係唔買唔賣。但萬一再大跌時就可以分段入市。

始終無論任何情況,封城同唔封城有啲公司會繼續越賺越多,如Microsoft同Google。大跌時都係增持機會。


已發佈

分類:

作者:

標籤:

留言

發佈留言