money

俄羅斯充公資產 – 2022年3月12日

俄羅斯要充公外國公司資產報復經濟制裁及外資撤出。

而世界上70年緊貼俄羅斯,被俄羅斯侵略,搶劫,強姦,分裂國家領土後仲認俄羅斯做爹既國家只有一個。

不幸地香簡被認賊作父既國家統治。亞仔最鍾意學佢爹做仆街野,而且比爹更仆街。所以香簡資產絕對唔安全。

早排係賊仔國,亞里媽媽被支解,大把有錢佬被共同富裕。香簡已經接近鎖國。一日幾萬確診,但仲係唔比外國飛機飛,又要比幾萬隔離費,又方艙,又忽(fxck)興疫苗,手法低劣但明顯。

再者,賊仔國如果又學賊爹去打仗,繼續接濟賊爹,咁香簡都會被制裁。香簡有可能匯價一日唔見一半,股市一日唔見一半,所有錢都被鎖,再被賊仔充公或共富。不過近排見好多Nancy 都搬錢走,充分體現愛國是工作,外國是生活,身體都是誠實的。


已發佈

分類:

作者:

標籤:

留言

發佈留言