ridiculous

聯儲局玩出火 – 2023年3月10日

講左好多次俄烏戰爭導致嘅通脹聯儲局加息加到10000里都冇用,人都係要食飯要入油,唔係加息加到人唔使食飯唔使搭車。

急劇加息唔單止救唔到通脹,反而令市民百上加斤,企業付出高昂利息或借唔到錢。

不過拜登老人癡呆症要加稅,聯儲局狂加息,到最後silicon valley bank頂唔住爆煲。其實好多startup都好大機會跟爆。好似當年雷曼火燒連環船。

Covid剛剛完如果再加稅,加息,再股災,應該除左強國冇一個政府受得起。

反方向唸,依家svb爆左,正路唯一選擇係暫停加息或減息救市。不過拜登同聯儲局似乎都係傻既。


已發佈

分類:

作者:

標籤:

留言

發佈留言