Tesla風險提示 – 2021年3月25日

Tesla開始全面收Bitcoin,並作儲備唔會賣出。可以利好,又可以利淡。再加近期鍾腳政治風險,小心睇路。

有買賣開Bitcoin既人都知,係Bitcoin賺到幾千萬甚至幾億以上既人最大問題係點可以正常用返啲錢(包括洗黑錢既人)。當然有Bitcoin debit card但都有每月limit。跟住放左Bitcoin想再入一百幾十萬返銀行會俾人查同你傻。所以係Bitcoin賺左大錢既人最大問題係使唔到。Tesla某程度上解決咗呢個問題。所以對準左班Bitcoin有錢客。

至於風險係Bitcoin已經被印度立法禁止,如果越嚟越多國家禁止,價格會大跌。雖然對Tesla實際未必好大影響,但心理上股價一定跟跌。所以加重Bitcoin注碼有辣有唔辣。

另一方面之前講過好多次政治風險。同朋友傾計,Burberry同H & M唔用心薑棉花,俾小粉紅大插為唔愛腳,要杯葛同制裁。生意佬強如李+X都變曱甴王要避走英國。Elon Musk雖然IQ 169但佢處理到呢啲政治問題嗎?

Tesla係鍾腳投資同市場唔細,行邊條路都會得罪另一邊啲政府,之前已經一路傳緊負面新聞。事件發展趨勢一路變差。要小心。

我自己未賣Tesla,但一路short call options收錢減低成本。如果受唔到風險既投資者要再重新考慮風險。


已發佈

分類:

作者:

標籤:

留言

發佈留言