jet

Top gun – 2022年5月30日

相隔36 年睇Top Gun一樣咁好睇。

兩代故事主軸都係講對Goose既放唔低。一對飛行員既關係唔係同同事既關係咁簡單。係朋友,係拍檔,係學習對象,係互相支持甚至出生入死既人。

當有一日拍檔離開左,而或多或少覺得自己有錯。就算每個人都同你講你冇錯,但如果你做多啲,預備好啲,或者做唔同既決定,個結局都可能好唔同。

甚至Iceman同Maverick講It’s time to let go。Maverick仍然一臉無奈,I just don’t know how to。

好彩最後Rooster可以令Maverick解脫。大團圓結局。


已發佈

分類:

作者:

標籤:

留言

發佈留言